Klassrepresentanter

Har du åsikter gällande din utbildning, exempelvis vill att förändringar sker i någon kurs, då kan du vända dig till dina klassrepresentanter. De samlar in er feedback om kurserna under läsperioderna. Styrelsen tillsammans med klassrepresentanterna har därefter möte i slutet av varje läsperiod och gå igenom feedbacken som givits. Därefter arbetar vi för att eventuella förändringar sker.

Är du intresserad av att bli klassrepresentant och vill förbättra utbildningen för ditt program, kontakta då oss.

Har du upplevt problem med en kurs fyll gärna i formuläret vi vill gärna höra från dig. Du kan vara anonym!

SWE