Hållbarhetsutskottet HUB

Syftet med utskottet är att koordinera utbildningsbevakande insatser i området för strategisk hållbar utveckling och tillväxt samt ansvara för studentinflytande i området för hållbar utveckling.

De som sitter i utskottet:
Erik Lindström
Albin Nilsson