2017

 

År, period Kurs Förkunskapskrav (uppdaterad 2018-03-27)
1, 1 MA1480 Matematisk grundkurs, 4 hp Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej). Eller: Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B (Kemi kurs A krävs ej).
1, 1 FY1420, Fysik, grundkurs, 4 hp Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B (Kemi

A krävs ej) eller områdesbehörighet A8: Matematik

3c, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej).

1, 1 och 2 MT1495, Teknisk introduktionskurs 10 hp Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B (Kemi A krävs ej) eller områdesbehörighet A8: Matematik 3c, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej).
1, 2 MA1448, Linjär algebra, 6 hp Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B. (Kemi A krävs ej) eller områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2. (Kemi 1 krävs ej).
1, 2 SL1404, Miljöstrategi, 6hp Grundläggande behörighet
1, 3 MA1444, Analys 1, 6 hp Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B. (Kemi A krävs ej) eller områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2. (Kemi 1 krävs ej).
1, 3 MT1502, Dynamik, 6 hp Genomgången kurs i Linjär algebra, 6 hp.
1, 2 och 3 SV1406, Teknisk kommunikation, 4 hp Genomgångna 30 hp vid en ingenjörsutbildning.
1, 2 och 3 MT1449, Datorstöd för ingenjörsarbete, 8 hp Grundläggande behörighet
1, 4 MT1462, Tillverkningsteknik, 6 hp Grundläggande behörighet
2, 1 MA1445, Analys 2, 6 hp Genomgången kurs MA1444 Analys 1, 6 hp.
2, 1 MT1506, Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp För tillträde till kursen krävs att 1,5 hp från kursen Fysik grundkurs samt 1,5 hp från kursen Analys 1 är avklarade.
2, 1 MT1497, Matlab med maskintekniska tillämpningar, 4 hp MT1495 Teknisk introduktionskurs i maskinteknik

ska vara genomgången men momentet 1530

Programmering ska vara avklarat.

2, 2 ENDAST CIVIL MA1447, Flervariabelanalys, 6 hp Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: MA1448-Linjär algebra 1MA1444-Analys 1MA1445-Analys 2.
2, 2 FY1411, Fysik forts.kurs, 8 hp Lägst 8 hp matematik. Lägst 4 hp fysik.
2, 2 ENDAST HÖGSKOLE MT1492, Systemdynamik, 6 hp MT1457 Dynamik ska vara genomgången
2, 3 IY1424, Ledarskap och projektverksamhet, 4 hp Grundläggande behörighet.
2, 3 MT1505, Materiallära, 6 hp För tillträde till kursen ska 3 hp från kursen Hållfasthetslära grundkurs vara avklarad.
2, 3 och 4 MT1538, Projektkurs 1, 8 hp  ej fastställd
2, 4 ET1472, Ellära, 6 hp Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: MA1445-Analys 2.
2, 4 MT1537, Maskinelement, 6 hp  ej fastställd
3, 1 MS1405, Matematisk Statistik, 6 hp Genomgångna kurser i Analys 12 hp samt Linjär algebra 6 hp (eller motsvarande).
3, 1 MT1530, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp  ej fastställd
3, 1 och 2 MT1529, Hållfasthetslära forts. kurs, 6 hp  ej fastställd
3, 2 ENDAST CIVIL IY1402, Industriell Ekonomi, 6 hp Områdesbehörighet 3: Matematik C,

Samhällskunskap A. (Naturkunskap B krävs ej.)

3, 2 MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp För att få påbörja kursen krävs genomgången

grundläggande kurs Innovativ och hållbar

produktutveckling 1.

3, 2 och 3 och 4 ENDAST HÖGSKOLE MT 1475 Examensarbete, 18 hp För att få påbörja examensarbetet krävs att

studenten har klarat av minst 125 högskolepoäng

varav 45 högskolepoäng inom huvudområdet.

3, 3 MT1540, Termodynamik, 6 hp  ej fastställd
3, 3 ENDAST CIVIL MA1451, Transformteori, 6 hp  ej fastställd
3, 3 ENDAST HÖGSKOLE MT1526, Finita Element Metoden, 6 hp  ej fastställd
3, 3 och 4 ENDAST CIVIL MT1539, Projektkurs 2, 8 hp För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser

Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp och

Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp

samt avklarad kurs Projektkurs 1, 8 hp.

3, 4 ENDAST CIVIL HI1402, Teknikhistoria

4 hp

Grundläggande behörighet.
3, 4 ENDAST CIVIL ET1531, Reglerteknik, 6 hp Avklarade kurser: Linjär alebra, Analys 2 och Fysik

grundkurs (eller motsvarande kurser)

Genomgångna kurser: Flervariabelanalys,

Transformteori, Dynamik och Ellära (eller

motsvarande kurser)

3, 4 ENDAST HÖGSKOLE ET1528, Automation, 6 hp För tillträde till kursen krävs att följande eller

motsvarande kurs är genomgången: Ellära 6 hp.